Vápenocementové fasády

Na fasádní omítky jsou kladeny větší nároky zejména s ohledem na odolnost vůči povětrnosti. Kvalitní fasáda by měla bez problémů odolávat výrazným teplotním rozdílům, disponovat dobrou mrazuvzdorností i stabilitou při zvýšených teplotách, a také být stálobarevná a vyznačovat se odpovídající pevností a houževnatostí. Omítkové systémy pro exteriérové řešení fasádních povrchů využívají příznivé vlastnosti kompozitní vápenocementové matrice, která umožňuje vytvoření velmi pevného a trvanlivého povrchu s estetickým vzhledem štuku v jednovrstvém nebo dvouvrstvém provedením vyznačující se vysokou odolností proti mechanickému poškození a UV záření.

Charakteristika vápenocementových fasád

Prostřednictvím vápenocementových fasádních omítek je prováděna finální úprava povrchů svislých obvodových konstrukcí z běžných stavebních materiálů, tedy keramiky (cihel), betonu či pórobetonu, a to jak v jedné, tak ve dvou vrstvách (jádro a štuk) s ohledem na cílové vlastnosti povrchu. Aplikace je realizována převážně strojní technologií. Výhody vápenocementových fasádních omítek:

  • dobrá mechanická odolnost, pevnost a rázová houževnatost
  • velmi dobrá teplotní stabilita a mrazuvzdornost
  • určená pro všechny běžné podklady, vyrovnává nerovnosti podkladu
  • jádrová a štuková omítka v jedné vrstvě
  • dobře probarvitelná
  • rychlé pokrytí velkých ploch – vysoká produktivita
  • optimální zpracovatelnost

Materiály pro výrobu vápenocementových fasád a proces nanášení

Realizace vápenocementových fasád se skládá z několika kroků a vyžaduje kromě nanesení základní podkladové fasádní omítky také provedení finální úpravy speciálními tenkovrstvými omítkami či nátěry obsahujícími složku omezující degradační působení UV záření a celkově zlepšující odolnost řešení v povětrnosti. Základní vápenocementová fasádní omítka je tvořena směsným pojivem z vápenného hydrátu a bílého cementu v optimálním poměru, které jsou plněny jemnozrnným omítkovým písek (zrnitost se pohybuje kolem 0,5 mm). Směs je dále doplněna polymerními přísadami pro plastifikaci a provzdušnění zajišťujícími velmi snadnou zpracovatelnost. Finální vrstva (maltovinová nebo polymerní nátěr) je již pigmentována a obsahuje UV-stabilizační a biocidní přísady, které zvyšují celkovou životnost fasády a vylepšují její vzhled. Nanášení je realizováno strojně buď v jedné nebo ve dvou vrstvách. Minimální tloušťka vrstvy je 20 mm. Povrch podkladové fasádní omítky lze osadit také obklady.

Používané systémy

Při realizaci vápenocementových fasád využíváme dvou certifikovaných systémů od společností Knauf a Baumit.

Systém Knauf

Vápenocementové fasádní omítky Knauf jsou navrženy jako podkladní vrstva pro finální úpravu speciálními fasádními omítkami a nátěry s širokou škálou barevnosti. Výhodou tohoto systému je zrnitost kameniva umožňující dosažení plastického vzhledu a textury.

Systém Baumit

Užívané systémy dodávané společností Baumit poskytují různorodá řešení především co se týká konečných úprav na různé bázi, jejichž prostřednictvím lze dosáhnout různých efektů, co se týká textury, strukturování a barevnosti, a také zlepšit celkové vlastnosti fasády přídavnými ochrannými složkami.