Vápenocementové omítky

Vápenocementové omítky představují kategorii povrchových úprav interiérových zdí a stropů pro prostory s vyšším namáháním zejména s ohledem na teplotní změny a působení vlhkosti. Omítky lze ovšem použít také pro exteriérové aplikace. Vápenocementové omítky se vyznačují vysokou mechanickou odolností a jejich velikou výhodou je schopnost vyrovnání nerovných podkladů

Charakteristika vápenocementových omítek

Vápenocementové omítky jsou vhodné pro provedení interiérových i exteriérových povrchů cihlových, betonových i pórobetonových zdí a stropů. Díky velmi dobré odolnosti (mechanické, rázové) a objemové stálosti v měnících se podmínkách jsou tyto omítky určeny pro prostory s běžným ale i náročnějším průmyslovým provozem. Jemnozrnné plnivo maltovinové směsi dodává omítce pevnost v tlaku a přenáší takové zatížení. Výhody vápenocementových omítek zahrnují:

  • dobrá mechanická odolnost, pevnost a rázová houževnatost
  • objemová stálost po vytvrzení
  • užití v běžném interiéru, v prostorách se zvýšenou vlhkostí i exteriéru
  • vhodná i do průmyslových a mechanicky namáhaných prostor
  • pro všechny povrchy, vyrovnává nerovnosti podkladu
  • jádrová a štuková omítka v jedné vrstvě
  • rychlé pokrytí velkých ploch – vysoká produktivita
  • optimální zpracovatelnost

Materiály pro výrobu vápenocementových omítek a proces nanášení

Směsi vápenocementových omítek jsou dodávány v suchém stavu a s doporučeným objemem vody jsou smíchány až v místě realizace. Pojivem omítky jsou vápenný hydrát a bílý cement smíchány v poměru odpovídající požadavkům na pevnost a hydrataci. Plnivo omítky tvoří jemnozrnný omítkový písek (zrnitost se pohybuje kolem 0,5 mm). Směs je doplněna polymerními přísadami pro plastifikaci a provzdušnění zajišťujícími velmi snadnou zpracovatelnost. Nanášení je může být realizováno ručně (pouze na menší plochy), ve většině případů a také s cílem minimalizovat dobu nanášení a dosáhnout optimální přilnavost se využívá nanášení nástřikem. Díky této technologii je možné dosáhnout vysoké efektivity realizace – omítka se nanáší v jedné vrstvě 6-25 mm. Před vlastní aplikací je podkladový povrch nutné připravit – odstranit veškeré uvolněné části, odmastit a navlhčit. Pro exteriérové aplikace se používá vnitřní mezivrstva cementového podhozu, který je nutné nechat několik dnů hydratovat. Obdobně je pak nutné po několik dnů vlhčit také omítku po aplikaci.

Používané systémy

Při realizaci vápenocementových omítek využíváme dvou certifikovaných systémů od společností Knauf a Baumit.

Systém Knauf

Vápenocementové omítky Knauf jsou typově členěny do dvou kategorií – omítky určené pro interiéry a omítky vhodné také do exteriérů. Omítkové směsi mají širší křivku zrnitosti kameniva a je možné je aplikovat v jedné nebo ve dvou vrstvách (jádrové a štukové). Maximální tloušťka vrstvy omítky je 20 mm.

Systém Baumit

Společnost Baumit nabízí 2 typy vápenocementových omítek, které se liší především použitou kompozitní směsí. To udává, zda je možné aplikovat omítku pouze do interiéru (obsahuje příměs perlitu) s regulovanou vlhkostí, nebo i do exteriéru a namáhaných prostor. Maximální dosažitelná tloušťka vrstvy těchto omítek je 20 mm, minimální pak 6 mm.