Termo omítky

Termo omítky, tedy omítky s vylepšenými tepelně izolačními vlastnostmi jsou určeny především pro vytvoření bariéry úniku tepla na exteriérových částech obvodových konstrukcí pro celkové zlepšení jejich izolačních vlastností jako alternativa zateplovacích systémů – užívají se tedy jednak pro novostavby, jednak k sanaci stávajících objektů, u nichž je zájem snížit tepelnou náročnost. Omítky je možné aplikovat také jako interiérové systémy. Pokročilých tepelně izolačních vlastností je dosaženo příměsí lehkého kameniva (plniva) s uzavřenou pórovitostí nebo jemnozrnné polymerní složky.

Charakteristika termo omítek

Hlavní charakteristikou termo omítek je jejich tepelně izolační schopnost, kterou je možné dosáhnout výrazné snížení celkové hodnoty součinitele tepelné vodivosti obvodové konstrukce. Omítka je vhodná pro všechny běžné minerální podklady, u kompozitů a organických struktur (masivní či aglomerované dřevo) je vhodné použít spíše kompletní kontaktní zateplovací systém. Dále se tyto omítky aplikují lokalizovaně v místech očekávaného tepelného mostu. Velkou nevýhodou termo omítek je vysoká nasákavost dána plnivem, která omezuje tepelně izolační schopnosti. Jejich hlavními výhodami jsou:

  • vysoká tepelně izolační schopnost (součinitel tepelné vodivosti cca. 0,1 W/m.K)
  • určená pro všechny běžné podklady, nevhodná pro podklady na bázi dřeva
  • dobře probarvitelná
  • rychlé pokrytí velkých ploch – vysoká produktivita
  • velmi dobrá zpracovatelnost

Materiály pro výrobu termo omítek a proces nanášení

Obvyklé složení termo omítek zahrnuje hydraulické pojivo, kterým bývá vápenocementová směs s vylehčujícím plnivem tvořícím tepelně izolační složku (lehké kamenivo nebo polymerní plnivo). Směs je dodávána v suchém stavu a před aplikací se smíchají s vodou ve speciálním zařízení (samospádová míchačka). Nanášení se provádí v jedné vrstvě na podkladní cementový podstřik. Minimální tloušťka vrstvy je optimálně 40 mm, nanášení tedy vyžaduje instalaci nosných lišt. Před nanášením je nutné podklad navlhčit. Vlivem složení a požadavků na konečnou tloušťku vrstvy vyžaduje aplikace odborné provedení v několika technologických krocích (obvykle je nutné na každých 10 mm tloušťky provádět přestávku pro vytvrzování, omítka se často vyztužuje nekovovou sítí. Pro exteriéry je konečný povrch dále opatřen ochranným nátěrem nebo stěrkou.

Používané systémy

Při realizaci vápenocementových fasád využíváme certifikovaného systému od společnosti Baumit.

Systém Baumit

Termo omítky společnosti Baumit jsou vyráběny ve dvou variantách – plnění polystyrenem nebo perlitem v zrnitosti 3 mm. Systémy jsou vhodné pro pohledové části fasád a do interiérových místností, v nichž nedochází k namáhání vlhkostí. Není možné je používat jako podklad pod sokl ani obkládat. Pro provedení konečné úpravy nabízí společnost Baumit řadu stěrek a nátěrů s různými pokročilými funkčními vlastnostmi a barevnou škálou.