Vápenné omítky

Vápenné omítky jsou tradiční povrchovou úpravou s estetickým vzhledem a jemnou štukovou strukturou. Obvykle se směs vylepšuje příměsí minerálního pojiva k čistě vápenné bázi, jehož úkolem je dosáhnout lepší konzistence a zpracovatelnosti omítky, obalení zrna kameniva a celkově zvýšené životnosti. Ideální jsou především pro sanace a obnovu omítek historických budov, staveb a objektů památkové péče. Jsou použitelné do interiéru i exteriéru.

Charakteristika vápenných omítek

Specifikem vápenných omítek je především jejich estetika. Díky dobré objemové stálosti a vysoké paropropustnosti jsou vápenné omítky vhodné do interiéru i exteriéru, využívají se ovšem primárně jako omítky sanační sloužící k obnově povrchů svislých konstrukcí a stropů historických budov. Mohou se aplikovat v jedné nebo ve dvou vrstvách a poskytují hladký povrch nebo štukovou strukturu. Hlavními výhodami strojních vápenných omítek jsou:

  • tradiční bílý estetický vzhled pro obnovu fasád i interiérových povrchů starších budov a objektů se specifickým historickým významem
  • objemová stálost a vysoká paroropustnost
  • možnost nanášení na všechny standardní minerální povrchy (plné cihly, kamenné zdivo, beton litý či prefabrikovaný, keramických dílců a vysoce porézního podkladu)
  • vyrovnává nerovnosti povrchu
  • jádrová i štuková omítka v jedné vrstvě
  • možné obložení menšími obkladovými prvky
  • dobrá zpracovatelnost
  • efektivní aplikace

Materiály pro výrobu vápenných omítek a proces nanášení

Pojivem vápenných omítek je směs hydraulického vápna s dalšími pojivovými příměsemi (obvykle na bázi celulózy). Pojivo je plněno jemnozrnným kamenivem vždy s ohledem na očekávanou hrubost štukové vrstvy. Jako plnivo se užívá vápenný písek. Do směsi se již nepřidávají žádné polymerní přísady či pojivové příměsi, omítka má výhradně přírodní charakter tak, aby odpovídala požadavkům památkové péče. Strojní nanášení omítky se provádí buď v jedné nebo ve dvou vrstvách (jádrové a štukové) při minimální doporučené vrstvě vytvrzené omítky 15 mm na navlhčený a zdrsněný podklad. Nejkratší doba vytvrzování vrstvy je 10 dnů. Omítky se v případě potřeby vyztužují vloženou sklotextilní síťovinou.

Používané systémy

Při realizaci vápenocementových omítek využíváme dvou certifikovaných systémů od společnosti Baumit.

Systém Baumit

Systémy vápenných omítek společnosti Baumit zahrnují dvě kategorie. První z nich tvoří jemné nebo štukové omítky určené převážně pro sanace historických objektů. Tyto jsou ve standardním složení a přírodní bázi s dobrou zpracovatelností pro strojní aplikaci.

Druhou kategorii tvoří vápenné omítky řady KlimaWhite určené pro moderní interiéry s úpravou pro regulaci vlhkosti místností a ochranou proti vzniku a rozšíření plísní. Tato omítka obsahuje kromě běžného plniva také pórovitý perlit a vyšší obsah minerálních složek.