Anhydritové podlahy a potěry

Podlahy z anhydritu, tedy samonivelační kompozitní lité podlahy se sádrovcovou bází, jsou ideální pokladovou i vnější horní vrstvou stropní konstrukce (podlahy) s řadou výhod pro uživatele. Anhydrit je jedním ze základních maltovinových pojiv, díky vhodným vylepšujícím přísadám a plnění získáte velmi odolnou a hladkou podlahu s velmi dobrou rovinností povrchu v industriálním vzhledu, do níž lze vzhledem k dobré tepelné vodivosti osadit podlahové vytápění.

Charakteristika anhydritových podlah

Standardně dosahují anhydritové potěry a lité podlahy optimální pevnosti, což jim propůjčuje vysokou nosnost, hodí se tedy jak pro běžné obytné a komerční budovy (byty, kanceláře, obchodní prostory), tak pro realizaci průmyslových podlah. Standardní vlastnosti litých anhydritových podlah zahrnují:

  • rychlé vytvrzování – podlahy jsou pochůzné již za jeden až dva dny dle typu a složení anhydritové směsi
  • dobrá pevnost při nízké tloušťce vrstvy – dle směsi může podlaha dosáhnout pevnosti v tlaku (20-30 MPa) a v tahu za ohybu (až 5 MPa), menší tloušťka snižuje celkové zatížení nosné vodorovné konstrukce
  • optimální tepelná vodivost – anhydritové podlahy jsou ideální krycí vrstvou pro podlahové vytápění (na rozdíl od betonového potěru nevyžaduje řešení dilatace topných okruhů okruhů)
  • velmi dobrá rovinnost povrchu
  • možnost osazení dalšími vrstvami včetně plovoucích podlah

Materiály pro výrobu anhydritových litých podlah

Základním materiálem pro výrobu anhydritové podlahy/potěru je energosádrovec, tedy v podstatě druhotná surovina – jedná se o odpad odsiřování spalin z tepelných elektráren. Zpětné využití energosádrovce (síranu vápenatého) ve stavebnictví je dnes běžnou praxí, jelikož je schopen plně nahradit přírodní anhydrit a dosahuje podobných reakčních vlastností. Energosádrovec odpovídajícího mletí bývá doplněn portlandským slínkem. V anhydritových potěrech a podlahových systémech tvoří matrici kompozitního materiálu vyplněného štěrkem.

Proces pokládky

Anhydritová litá podlaha je určená pouze pro provedení povrchové vrstvy podlah vnitřních prostor. Je-li směs zpracována odpovídajícím způsobem, je samozhutnitelná a samonivelační. Proces pokládky je realizován vždy ve velmi rychlém tempu, jelikož směs rozmíchaná na odpovídající konzistenci rychle vytvrzuje – po zpracování (v závislosti na teplotě prostředí) je možné pokládku realizovat pouze po omezenou dobu dle pokynů výrobce. Po vylití je povrch dále upravován pouze v tekutém stavu vyhlazením – díky objemové stálosti při vytvrzování není potřeba jej dodatečně zarovnávat v pevném stavu. Ze stejného důvodu také nevyžaduje provádění dilatačních spár pro vyrovnávání objemu zrání jako betonové podlahy. Veškeré zabudované prvky (vyvedení inženýrských sítí apod.) jsou podlahovým systémem perfektně obtečeny a nemají vliv na jeho konečnou kvalitu. Jakmile je podlaha vytvrzená (po 24-48 hodinách), je pochůzná a lze na ni pokládat další krycí vrstvu.

Používané systémy

Při realizaci anhydritových podlahových systému využíváme tři systémy od společností Knauf, Baumit a Mixin.

Systém Knauf

Suchá směs pro litou anhydritovou podlahu o zaručené pevnosti v tlaku 20 MPa společnosti Knauf vyžaduje minimální tloušťku vrstvy 2 mm. Systém je vylepšen přísadami pro hygienickou nezávadnost, je tedy vhodný jako svrchní vrstva do průmyslových či gastronomických provozů.

Systém Baumit

Společnost Baumit dodává dva systémy anhydritových litých podlah pro nižší (20 MPa) a vyšší (30 MPa) zaručenou pevnost v tlaku. Rozdíl ve těchto dvou systémech je především v minimální tloušťce vrstvy a konečném uplatnění. U systému s nižší pevností je minimální požadovaná tloušťka vrstvy 25 mm, u systému s vyšší pevností 10 mm.

Systém MIXIN

Anhydritové podlahy společnosti MIXIN jsou rovněž vyráběny ve dvou variantách pevností – 20 a 30 MPa. V tomto případě se jedná již o předchystané tekuté směsi požadované konzistence, které jsou přečerpávány pro další zpracování.